Sesja naukowa "Polskie art déco"

Jan Rudnicki, Portret kobiety w białej sukni, po 1920 r., własność Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiej sesji naukowej POLSKIE ART DÉCO, która odbędzie się w naszej siedzibie dnia 23 października 2017 roku. Tegorocznym tematem przewodnim będą malarstwo i grafika przejawiające cechy stylu art déco. Liczymy zwłaszcza na głosy przywołujące twórców mniej znanych lub zapomnianych. Wydarzenie poprowadzą prof. Anna Sieradzka, prof. Andrzej K. Olszewski oraz dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. 

Na abstrakty proponowanych wystąpień czekamy do dnia 30 czerwca br. Szczegółowe informacje praktyczne i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Termin: 23 października 2017 roku

Miejsce obrad: Muzeum Żydów Mazowieckich - oddział Muzeum Mazowieckiego  w Płocku, ul. Kwiatka 7

Warunki zgłaszania referatów i komunikatów: 

1. Termin zgłaszania tematów i przysyłania abstraktów upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

2. Zgłoszenie (wypełniony formularz z abstraktem wystąpienia) należy przysłać: 

- na adres mailowy: sekretariat@muzeumplock.eu, m.burdzinski@muzeumplock.eu, a.dylicka@muzeumplock.eu

- pocztą na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock,  z dopiskiem VII sesja art déco (decyduje data stempla pocztowego) 

3. Objętość wystąpień: 

- wygłaszany referat – do 20 min. 

- wygłaszany komunikat – do 12 min. 

4. Prezentacje multimedialne refenta podczas wystąpienia przewidziane są w formie zdjęć w JPG /do 100 MB/ lub w programie Power-Point. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatów, które zostaną włączone do programu sesji. 

6. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu. 

7. Organizator przewiduje opublikowanie wygłoszonych referatów i komunikatów w wydawnictwie recenzowanym, tj. kolejnym tomie z serii Polskie art déco. Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów zgodnie z podanymi poniżej wymogami edytorskimi:

- tekst referatu przeznaczony do druku w publikacji: do 15 stron A4, czcionka Times New Roman 12, do 10 ilustracji [TIFF lub JPG do 2 MB] (autor ponosi odpowiedzialność  za realizację praw autorskich do zdjęć wykorzystanych w publikacji)

- tekst komunikatu przeznaczony do druku w publikacji: do 7 stron A4, czcionka Times New Roman 12, do 8 ilustracji [TIFF lub JPG do 2 MB] (autor ponosi odpowiedzialność za realizację praw autorskich do zdjęć wykorzystanych w publikacji)

8. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po terminie wskazanym podczas sesji nie zostaną umieszczone w tomie.

9. Wszelkie pytania dotyczące sesji prosimy kierować do pracowników Działu Sztuki MMP: Michała Burdzińskiego (m.burdzinski@muzeumplock.eu) i Anny Dylickiej (a.dylicka@muzeumplock.eu), pod numerem tel.: 24 364 70 74.

Szczegółowe informacje (link, plik PDF)

Formularz zgłoszeniowy (link, plik DOC)

 

Obraz prezentowany powyżej: Jan Rudnicki, Portret kobiety w białej sukni, po 1920 r., własność Muzeum Mazowieckiego w PłockuPowrót