Nowe zasady zwiedzania

Drodzy Zwiedzający,

od 29 maja 2021 roku w Muzeum Mazowieckim będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania naszych ekspozycji. Chodzi o zapewnienie Wam maksymalnego bezpieczeństwa. Nowe regulaminy oparliśmy o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze zmiany dotyczą liczby osób, które mogą wejść do muzeum i jego oddziałów. Liczby te wciąż są ograniczone, ale wystawy od 29 maja wystawy może podziwiać więcej osób niż dotychczas. Po długiej przerwie wracają także lekcje muzealne i zwiedzanie grupowe (w grupach do 15 osób).

Poniżej znajdziecie szczegółowe zasady dotyczące zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku, jego działu etnograficznego w Spichlerzu, a także oddziałów - Muzeum Żydów Mazowieckich, Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oraz Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie.

Zapraszamy Was gorąco do muzeum!!

 

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Muzeum Mazowieckie w Płocku jest czynne dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.
 2. Liczba zwiedzających ekspozycje „Secesja” i „X wieków” JEST OGRANICZONA. Na wystawie „Secesja” maksymalnie przebywać może 25 osób, na wystawie „X wieków” - 25 osób.
 3. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ budynku.
 4. Liczba osób przebywających na poszczególnych piętrach oraz ruch na klatkach schodowych regulowane będą przez pracowników obsługi Muzeum.
 5. Winda w budynku jest niedostępna dla zwiedzających, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
 6. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 7. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Zwiedzanie grupowe możliwe jest w grupach do 15 osób.
 9. Na wystawach „Secesja” i „X wieków Płocka” może przebywać po jednej grupie. Dodatkowo możliwe jest przebywanie na wystawach 10 zwiedzających indywidualnie (10 osób na wystawie „Secesja” i 10 osób na wystawie „X wieków”).
 10. Pracownicy muzeum będą nadzorować grupowanie się zwiedzających w poszczególnych salach. Zwiedzający w grupie i zwiedzający indywidualni nie mogą przebywać jednocześnie w jednej sali.
 11. Lekcje muzealne możliwe są w grupach do 15 osób.
 12. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.
 13. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

Regulamin zwiedzania Spichlerza, działu etnograficznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Spichlerz jest czynny dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.
 2. Liczba zwiedzających ekspozycje JEST OGRANICZONA. W każdej z sal maksymalnie przebywać może 15 osób.
 3. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 4. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Zwiedzanie grupowe jest możliwe w grupach do 15 osób.
 6. Lekcje i warsztaty muzealne są możliwe w grupach do 15 osób.
 7. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.
 8. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Żydów Mazowieckich

Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

 

 1. Muzeum Żydów Mazowieckich jest czynne dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.30) codziennie prócz poniedziałków.
 2. Liczba zwiedzających ekspozycję JEST OGRANICZONA. Na terenie Muzeum maksymalnie przebywać może 15 osób.
 3. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ Muzeum.
 4. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 5. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycję użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Zwiedzanie grupowe jest możliwe w grupach do 15 osób.
 7. Lekcje muzealne możliwe są w grupach do 15 osób.
 8. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

Regulamin zwiedzania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Filii Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest czynny dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.
 2. Liczba zwiedzających w poszczególnych obiektach jest ograniczona.

-- kościół – do piętnastu osób

-- szkoła – do czterech osób

-- obiekty w zagrodach – do sześciu osób

 1. Wszyscy zwiedzający w pomieszczeniach zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 2. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego na terenie Skansenu płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Zwiedzanie grupowe jest dopuszczalne w grupach do 15 osób.
 4. Lekcje i warsztaty muzealne dopuszczalne są w grupach do 15 osób.
 5. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.
 6. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej jest czynne dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.
 2. Liczba zwiedzających JEST OGRANICZONA i może wynosić maksymalnie pięć osób (wyjątek stanowią członkowie rodziny zamieszkujący ze sobą – wtedy liczba ta może być odpowiednio wyższa).
 3. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ budynku.
 4. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego odstępu.
 5. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone.
 7. Możliwe jest zamówienie przewodnika dla zwiedzających indywidualnie.
 8. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.
 9. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.


Powrót