Nowe zasady zwiedzania

Drodzy Zwiedzający,

od 29 maja 2021 roku w Muzeum Mazowieckim będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania naszych ekspozycji. Chodzi o zapewnienie Wam maksymalnego bezpieczeństwa. Nowe regulaminy oparliśmy o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Muzeum Mazowieckie w Płocku jest czynne dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.

 2. Liczba osób zwiedzających ekspozycje „Secesja”, „X wieków”  oraz "Art déco" JEST OGRANICZONA . Na wystawie „Secesja” maksymalnie przebywać może 37 osób, na wystawie „X wieków” - 37 osób, na wystawie "Art déco" - 30 osób.

 3. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ budynku.

 4. Zwiedzanie grupowe możliwe jest w grupach do 15 osób.

 5. Ograniczenia liczby osób zwiedzających indywidualnie nie dotyczą osób zaszczepionych przeciwko COVID 19.

 6. Osoby powyżej określonego w regulaminie limitu osób zwiedzających, deklarujące się jako zaszczepione, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia. Administratorem danych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8, 09-402 Płock. Muzeum Mazowieckie w Płocku przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwiedzania muzeum. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia

 7. Liczba osób przebywających na poszczególnych piętrach oraz ruch na klatkach schodowych regulowane będą przez pracowników obsługi Muzeum.

 8. Winda w budynku jest niedostępna dla zwiedzających, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.

 9. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

 10. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.

 11. Na każdej z wystaw może przebywać jedna grupa. Dodatkowo możliwe jest przebywanie na wystawach 22 zwiedzających indywidualnie (22 osoby na wystawie „Secesja” i 22 osoby na wystawie „X wieków”).

 12. Zwiedzający w grupie i zwiedzający indywidualni nie mogą przebywać jednocześnie w jednej sali.

 13. Lekcje muzealne możliwe są w grupach do 15 osób.

 14. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.

 15. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Żydów Mazowieckich

Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

 

 1. Muzeum Żydów Mazowieckich jest czynne dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.30) codziennie prócz poniedziałków.

 2. Liczba zwiedzających ekspozycję JEST OGRANICZONA. Na terenie Muzeum maksymalnie przebywać może 20 osób.

 3. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ Muzeum.

 4. Osoby powyżej określonego w regulaminie limitu osób zwiedzających, deklarujące się jako zaszczepione, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia. Administratorem danych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8, 09-402 Płock. Muzeum Mazowieckie w Płocku przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwiedzania muzeum. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia

 5. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

 6. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycję użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.

 7. Zwiedzanie grupowe jest możliwe w grupach do 15 osób.

 8. Lekcje muzealne możliwe są w grupach do 15 osób.

 9. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej jest czynne dla zwiedzających w godzinach 11.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.

 2. Liczba zwiedzających JEST OGRANICZONA i może wynosić maksymalnie sześć osób na jednej Sali, 24 osoby jednocześnie na ekspozycji (wyjątek stanowią członkowie rodziny zamieszkujący ze sobą – wtedy liczba ta może być odpowiednio wyższa).

 3. Osoby powyżej określonego w regulaminie limitu osób zwiedzających, deklarujące się jako zaszczepione, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia. Administratorem danych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8, 09-402 Płock. Muzeum Mazowieckie w Płocku przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwiedzania muzeum. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia

 4. Osoby ponad tę liczbę proszone są o oczekiwanie NA ZEWNĄTRZ budynku.

 5. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego odstępu.

 6. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.

 7. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone.

 8. Możliwe jest zamówienie przewodnika dla zwiedzających indywidualnie.

 9. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.

 10. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

 

Regulamin zwiedzania Spichlerza, działu etnograficznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Spichlerz jest czynny dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.

 2. Liczba zwiedzających ekspozycje JEST OGRANICZONA. W każdej z sal maksymalnie przebywać może 22 osoby.

 3. Osoby powyżej określonego w regulaminie limitu osób zwiedzających, deklarujące się jako zaszczepione, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia. Administratorem danych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8, 09-402 Płock. Muzeum Mazowieckie w Płocku przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwiedzania muzeum. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia

 4. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

 5. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego w Muzeum płynu do dezynfekcji rąk.

 6. Zwiedzanie grupowe jest możliwe w grupach do 15 osób.

 7. Lekcje i warsztaty muzealne są możliwe w grupach do 15 osób.

 8. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.

 9. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

Regulamin zwiedzania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Filii Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

 1. Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest czynny dla zwiedzających w godzinach 10.00 – 17.00 codziennie prócz poniedziałków.

 2. Liczba zwiedzających w poszczególnych obiektach jest ograniczona.

-- kościół – do dwudziestu osób

-- szkoła – do sześciu osób

-- obiekty w zagrodach – do dziesięciu osób

 1.  Osoby powyżej określonego w regulaminie limitu osób zwiedzających, deklarujące się jako zaszczepione, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia. Administratorem danych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8, 09-402 Płock. Muzeum Mazowieckie w Płocku przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwiedzania muzeum. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia

 2. Wszyscy zwiedzający w pomieszczeniach zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

 3. Zwiedzający zobowiązani są przed wejściem na ekspozycje użyć dostępnego na terenie Skansenu płynu do dezynfekcji rąk.

 4. Zwiedzanie grupowe jest dopuszczalne w grupach do 15 osób.

 5. Lekcje i warsztaty muzealne dopuszczalne są w grupach do 15 osób.

 6. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ dotykania eksponatów.

 7. Pozostałe kwestie rozstrzyga ogólny Regulamin Zwiedzania Muzeum Mazowieckiego w Płocku powstały w oparciu o zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 7/2008 z dnia 22. 02. 2008 r.

 

 

Zarządzenie dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Nr 6 /2021

Z dnia 16.07.2021 r.

 

W sprawie wprowadzenia regulaminów zwiedzania Muzeum Mazowieckiego i jego oddziałów w warunkach pandemii

§ 1

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z późniejszymi zmianami zarządzam wprowadzenie w życie regulaminów Muzeum Mazowieckiego w Płocku i jego oddziałów znajdujących się w załącznikach do tego dokumentu.

Są to:

-- Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

-- Regulamin zwiedzania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, filii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

-- Regulamin zwiedzania Spichlerza, działu etnograficznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

-- Regulamin zwiedzania Muzeum Żydów Mazowieckich, filii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

-- Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19

-- Regulamin zwiedzania ekspozycji Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19.

-- Wzór oświadczenia dla zwiedzających zaszczepionych

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.07.2021 r.

 Powrót