Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

ROZBUDOWA I ADAPTACJA KAMIENICY PRZY ULICY TUMSKIEJ DLA POTRZEB MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU 

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 232 560,71 PLN

Wartość kwalifikowalna wydatków: 16 281 280,75 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 13 839 088,64 PLN

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2007r. - 31.01.2011r. 

Projekt zrealizowano w partnerstwie  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą - Miastem Płock 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Więcej informacji: http://www.muzeumplock.eu/pl/ekspozycje/xwiekowplocka

 

REMONT ZABYTKOWEGO SPICHLERZA MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU DLA UTWORZENIA NOWEJ EKSPOZYCJI STAŁEJ 

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Całkowita wartość projektu: 772 170,90 PLN 

Wartość kwalifikowalna wydatków: 772 170,90 PLN 

Poziom dofinansowania z EFRR: 656 345,27 PLN 

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 2014-09-01 do 2015-09-30  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Więcej informacji: http://www.muzeumplock.eu/pl/ekspozycje/spichlerz

 

ADAPTACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM NA POTRZEBY SKANSENU OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Termin realizacji: 30.07.2014 – 26.03.2015 

Całkowita wartość projektu: 412.095,33 PLN 

Poziom dofinansowania z EFRROW: 200.000,00 PLN  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Odnowa i rozwój wsi” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Aktywni Razem” 

INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Więcej informacji: http://www.muzeumplock.eu/pl/skansen_osadnictwa_nadwislanskiego

 

MUZEUM ŻYDÓW MAZOWIECKICH

Budowa murowanej dwukondygnacyjnej bożnicy w stylu klasycystycznym przy ulicy Kwiatka rozpoczęła się w 1822 roku i zakończyła w połowie lat 50. XIX wieku.  Bożnica ostatecznie powstała, z przeznaczeniem na szkołę, dom modlitwy i siedzibę zarządu gminy żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców do Płocka we wrześniu 1939 roku w małej synagodze znalazł lokal Judenrat, czyli żydowska rada wykonująca polecenia władz okupacyjnych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, właścicielem budynku został Komitet Żydowski. W 1949 roku powstała w nim Spółdzielnia Krawiecko-Dziewiarsko-Pończosznicza im. Gerszona Dua-Bogena. W 1960 roku właścicielem tego miejsca został Skarb Państwa, dwa lata później budynek wpisany został do rejestru zabytków. Przestał być użytkowany w 1992 roku. Na przełomie XX i XXI wieku zmieniał właścicieli. Wojewoda płocki przekazał go gminie Płock. W 1997 roku został odzyskany przez Gminę Wyznaniową Żydowską, która odsprzedała go miastu rok później. Kiedy rada miejska wystawiła budynek na sprzedaż w 2004 roku, zawiązało się Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Jego celem stało się zorganizowanie przy ulicy Kwiatka 7 Muzeum Żydów Mazowieckich. W 2006 roku dawna bożnica została przekazana stowarzyszeniu na 10 lat, rok później wydano decyzję o warunkach zabudowy - wtedy można było rozpocząć remont z myślą o lokalizacji muzeum. Ostatecznie dzięki grupie płockich społeczników ze Stowarzyszenia Synagoga Płocka (na ten cel zebrali 1,3 mln zł), dotacji Unii Europejskiej (7,7 mln zł) i porozumieniu mazowieckiego urzędu marszałkowskiego i władz Płocka w sprawie wspólnego corocznego finansowania, od 15 marca 2013 można odwiedzać Muzeum Żydów Mazowieckich, działające w strukturach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Więcej informacji: http://www.muzeumplock.eu/pl/ekspozycje/muzeum-zydow-mazowieckich