IX Płockie Dni Żydowskie - tak było!

W przededniu nowego roku żydowskiego 5782 (rozpoczął się 6 września po zachodzie słońca) w Muzeum Żydów Mazowieckich odbyła się trzydniowa dziewiąta edycja Płockich Dni Żydowskich.

Rozpoczął je wernisaż wystawy „Świat utracony. Fotografie Żydów polskich” z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie – fotograficzna opowieść o Polsce sprzed 1939 roku, której istotnym elementem byli jej obywatele pochodzenia żydowskiego. Dzień później miało miejsce spotkanie z czołową polską reporterką Ewą Winnicką, która podczas spotkania opowiadała m.in. o przenikających się w Nowym Jorku losach polskich, żydowskich, irlandzkich i portorykańskich. Na zakończenie PDŻ wystąpił Marcin Styczeń z zespołem, by zaprezentować piosenki z repertuaru Leonarda Cohena, które sam przetłumaczył na język polski.

We wszystkich tych wydarzeniach wzięło udział w sumie ponad dwieście osób.

Tegoroczne Płockie Dni Żydowskie poświęcone były pamięci zmarłego Mariusza Wojtalewicza, kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich w latach 2013-2020.Powrót