Zapraszamy na koncert Piacello Duo

10 września, w piątek, o godz. 17 zapraszamy Państwa na koncert muzyki poważnej w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Zagra dla nas Piacello Duo.
Duet tworzą pianistka Hodżar Nasyrowa i wiolonczelistka Katarzyna Beresińska. Jest to młody zespół, który powstał w styczniu 2021. Z pasji do muzyki kameralnej zrodziła się ogromna energia, czego owocem jest chęć zaprezentowania przygotowanego programu przed płocką publicznością.
 
Pianistka Hodżar Nasyrowa - pochodzi z Tadżykistanu. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi, kształciła się pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kling, prof. AM. Jest laureatką wielu konkursów pianistycznych m.in XI
Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej (Krasiczyn), a także wielokrotnie wyróżnianym akompaniatorem. Od 2017 roku prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Płocku. Kilkakrotnie brała udział w projektach Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, gdzie realizowała partię fortepianu podczas koncertów, a także nagrań.
 
Wiolonczelistka Katarzyna Beresińska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształciła się pod kierunkiem prof. dr. hab. Renaty Marzec. Jest laureatką wielu konkursów zespołów kameralnych m.in. I miejsca na międzynarodowym konkursie Music Without Limits (Litwa) oraz I miejsca na międzynarodowym konkursie Music Seasons in Prague (Czechy). Od 2017 roku z pasją naucza młodych adeptów sztuki wiolonczelowej Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Płocku. Jest wiolonczelistką w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku, a także liderem grupy wiolonczel w Polskiej Orkiestrze Muzyki Filmowej.
 
Program:
● Nikolay Miaskovski - Cello sonata no 2 op. 81
● Robert Schumann - Fantasiestücke op. 73
● Jerzy Bauer - 3 Primitivi
 
Druga Sonata wiolonczelowa Miaskowskiego została napisana w 1948 r. niedługo potem w bezpośredniej odpowiedzi na słynną Rezolucję o muzyce wydaną przez Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego i wymierzoną konkretnie w Miaskowskiego, Prokofiewa, Szostakowicza i Chaczaturiana. Chodziło o „formalizm”; które sowieckie słowniki muzyczne definiują jako „sztuczne oddzielenie formy od treści ze szkodą dla treści. Sprowadza się to do kwestii elitarnej złożoności kontra demokratycznej dostępności. Trudno zrozumieć skrajne uproszczenie stylu, które nastąpiło pod koniec lat czterdziestych nie tylko w muzyce Miaskowskiego, ale także w twórczości innych kompozytorów, którzy znaleźli się pod ostrzałem. Utworem, który wydobył Miaskowskiego z tarapatów, była obecna sonata. Jest to rzeczywiście wystudiowana prostota i nie mniej wystudiowany powrót do tradycyjnych wartości muzyki rosyjskiej, tak jak je określiła partia. Pojawiają się motywy ludowe, wzorowane w pierwszej części na modalnych pieśniach
chłopskich, a w ostatniej na typowym moto perpetuo instrumentalnych melodii tanecznych.
 
Fantasiestücke na klarnet i fortepian op . 73, zostały napisane w 1849 roku przez Roberta Schumanna . Chociaż pierwotnie były przeznaczone na klarnet i fortepian, Schumann wskazał jednak, że partia klarnetu może być również wykonywana na altówce lub wiolonczeli. Zwieńczeniem koncertu będzie utwór polskiego kompozytora Jerzego Bauera - 3 primitivi na wiolonczelę i fortepian.
Kompozycje Jerzego Bauera cechuje niezwykła pieczołowitość w konstruowaniu form – obce było mu jakiekolwiek jej niedookreślenie. Znajdował oparcie w tradycyjnych schematach formalnych i chociaż posługiwał się nimi w sposób dość swobodny zawsze jednak dbał o to, by forma dzieła pozostała czytelna dla słuchacza. Na oblicze wyrazowe jego kompozycji duży wpływ ma dyspozycja materiału dźwiękowego – dla uzyskania określonego brzmieniowego klimatu stosuje różne sposoby ich selekcjonowania, a tworzone struktury koncentrowane są zazwyczaj wokół kilku punktów centralnych.
 
Wstęp na koncert jest wolny. Serdecznie zapraszamy!!


Powrót