Są już nowe "Nasze Korzenie"!

Już od 21 maja w naszym muzealnym sklepiku będziecie mogli kupić 18. numer „Naszych Korzeni”. Znajdziecie w nim m.in. artykuły: „Krajobrazowy obrazu kultury Gostynina”, „Zabytki z dwóch grobów ciałopalnych z wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, „Zapomniana stolica Mazowsza”, „Dawid z Grodna i Andrzej z Mazowsza. Karta relacji między Mazowszem, Litwą, Królestwem Polskim i zakonem Krzyżackim na początku XIV wieku”, „Dawne siedziby ziemiańskie w okolicach Płocka. Część szósta”, „Dwa „oblicza” biskupa Franciszka Pawłowskiego”, „Przyczynek do dziejów szkolnictwa w Dobrzyniu nad Wisłą około 1800 roku” oraz wiele innych.

Do 30 maja włącznie "Nasze Korzenie" będą do nabycia w cenie promocyjnej 4 zł za sztukę. Cena poza promocją wynosi 8 zł.

Sklepik muzealny jest czynny w godz. 10 - 16.30. Zapraszamy serdecznie!Powrót