MUZEUM WISŁY W WYSZOGRODZIE

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej powstało w 2012 r. a od 2018 r jest Oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Mieści się w budynku dawnego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie przy ul Rynek 1.

Pierwsza wzmianka o Wyszogrodzie została umieszczona w tzw. Falsyfikaciemogileńskim, w którym wymienione są nadania dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie z 1065 r. Nie wiadomo czy wymieniona w dokumencie nazwa Wyszogród odnosi się do drewnianego grodu na tzw. Okrągłej Górze wmiejscowości noszącej później nazwę wsi służebnej Drwały czy do obecnego Wyszogrodu. Wyszogród od najdawniejszych czasów związany był z Wisłą, obecność rzeki przyciągała plemiona już w okresie neolitu. Liczne zabytki krzemienne znajdowane w tym miejscu świadczą o intensywnym osadnictwie już od czasów Mezolitu.

Odzyskanie przez Polskę dostępu do morza w wyniku II Pokoju Toruńskiego zaowocowało ożywioną żeglugą do Gdańska. W rok po zakończeniu Wojny Trzynastoletniej odbył się pierwszy wolny flis na Wiśle, popłynęły łodzie wiozące różne towary wśród nich sól i zborze.W Wyszogrodzie zbudowano wiele spichlerzy z których kilka stało do I wojny światowej, ich obecność świadczyła o znaczeniu Wyszogrodu w handlu tym towarem. Prawdopodobnie już w czasach istnienia drewnianego grodu w jego okolice napływała ludność żydowska znajdująca tu wsparcie i opiekę książęcą. Pierwsi starozakonnikupcy zostali wymieniani 1423 roku. Dziś budynek Muzeum stoi w miejscu gdzie do 1939 r. znajdowały się zabudowania należące do Kahału wyszogrodzkiego.Wyszogród leżał na skrzyżowaniu często uczęszczanych szlaków handlowych. Już od czasów starożytnych wędrowali nimi kupcy z północy na południe i z zachodu na wschód. Na terenie ziemi wyszogrodzkiej znajdowane są liczne zabytki potwierdzające intensywność tego zjawiska, wśród nich monety i plomby towarowe.

Placówka zbiera i dokumentuje zabytki związane zżeglugą, handlem i obyczajami ludzi zamieszkującej tereny Środkowej Wisły oraz obszar dawnej ziemi wyszogrodzkiej.Poza działami: archeologii, etnografii, wielokulturowości i wojen światowych można zobaczyć dział ilustrujący florę i faunę tego odcinka rzeki.

O podpisaniu umowy dotyczącej prowadzenia muzeum można przeczytać tu:

http://www.muzeumplock.eu/pl/wyszogrod_aktualnosci

 

Cennik i godziny otwarcia są dostępne w zakładce "Dla zwiedzających":

 

 

 

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

ul. Rynek 1, 09-450 Wyszogród

NOWY NR TELEFONU MUZEUM: +48 881 029 310

e-mail: muzeumwyszogrod@gmail.com

 

Dotychczasowa strona muzeum:

http://muzeumwyszogrod.pl

Uwaga! Nie wszystkie informacje dostępne na dotychczasowej stronie muzeum Wisły są aktualne!