Muzeum Mazowieckie zatrudni pracownika ochrony

Muzeum Mazowieckie w Płocku zatrudni pracownika ochrony.

Wymagane pozwolenie na broń.

Mile widziane doświadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych kandydatów na pracownika jest Muzeum Mazowieckie w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Ustawa Kodeks pracy Dz. U. z 2018 r poz. 917) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawa Kodeks pracy Dz. U. z 2018 r poz. 917 oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Powrót