Wrześniowe Kofrontacje historyczne pt. "Tezy, które wstrząsneły Kościołem"

              W tym roku mija 500 - na rocznica wystąpienia Marcina Lutra, które dało początek ruchowi religijno-społecznemu. We wrześniowym spotkaniu wezmą udział historycy specjalizujący się w zagadnieniach reformacji, związani ze środowiskiem Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie a także Akademii Chrześcijańskiej w Warszawie. Zaprezentują zarówno historyczne, ogólne tło wydarzeń, jak i wpływy reformacji na dzieje Mazowsza. Jan Mironczuk – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, członek Rady Naukowej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Specjalizuje się w temacie, mniejszości religijnych. Jerzy Sojka – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii w zakresie teologii systematycznej. Wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się teologia luterańska Reformacji XVI wieku i jej współczesna recepcja i interpretacja.Powrót