Od gratów do unikatów. O wędrówkach i metamorfozach przedmiotów


TYP
Wykład
DATA
20.09.2020
GODZINA
15:00

Od gratów do unikatów. O wędrówkach i metamorfozach przedmiotów

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


W eksploracji strychu pod kątem typowania przedmiotów do zbiorów muzealnych, towarzyszy etnografowi mała Karolinka. Jest pomocna, ma dodatkową latarkę i zna doskonale topografię strychu w swojej chacie. Dopytuje o miejsce pracy etnografa. Kiedy dowiaduje się, że to muzeum, szybko określa jego specyfikę : „Aaaa, już rozumiem! w MUZEUM GRATÓW”.

Co decyduje o tym, że grat staje się unikatem? Nośnikiem jakich treści mogą być cenne pamiątki po przodkach? W jaki sposób stają się one elementami tożsamości lokalnej, regionalnej, czy narodowej? Jaką drogę musi przebyć przedmiot, by znaleźć się na inwentarzu muzealiów? Jakie tajemnice mogą zostać odkryte w czasie prac konserwatorskich? Dlaczego wieka skrzyń od środka bywają czasami bardziej interesujące od pokrywających je malatur? Jak w praktyce muzealnej realizują się słowa antropologa Claude Levi-Straussa: „Nie chodzi wyłącznie o gromadzenie przedmiotów, lecz przede wszystkim o zrozumienie ludzi (…)”?

Na te i na wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas interaktywnego wykładu połączonego ze zwiedzaniem ekspozycji i uważniejszym przyglądaniem się wybranym muzealiom. Spotkanie poprowadzi Magdalena Lica-Kaczan, etnograf, kustosz, autorka stałej wystawy etnograficznej w Muzeum Mazowieckim w Płocku „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz współautorka Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wydarzeniu pod nr telefonu 532 743 020 lub 734 461 866. Dla pierwszych gości wykładu upominki!

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.