Miasteczko, sztetl, городok, städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego


TYP
wykład
DATA
16.09.2019 r.
GODZINA
18:00

wykład dr. Pawła Fijałkowskiego

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


16, środa
godz. 18 – „Miasteczko, sztetl, городok, städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego” – wykład dr. Pawła Fijałkowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Miejsce: Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (ul. Kwiatka 7, tel. 24 364 86 96).
Wstęp wolny.
Większość środkowopolskich miast i miasteczek była przez stulecia organizmami społeczno-gospodarczymi, tworzonymi przez przedstawicieli różnych grup narodowych. Jednocześnie były one centrami różnych wspólnot religijnych.
Obok parafii rzymskokatolickich funkcjonowały w nich gminy żydowskie oraz wspólnoty chrześcijańskie innych wyznań, przede wszystkim ewangelickie i prawosławne. Zróżnicowanie etniczne i konfesyjne osiągnęło swe apogeum w drugiej połowie XIX w., kiedy to znaczna część ziem polskich znajdowała się w Imperium Rosyjskim, w będącym jego częścią Królestwie Polskim, zwanym także Krajem Nadwiślańskim. Mieszkańcy miast i miasteczek, posługujący się na co dzień przede wszystkim językami polskim, jidysz, rosyjskim i niemieckim, tworzyli światy tyleż samo równoległe, co przenikające się; rywalizujące ze sobą, a jednocześnie w wielu dziedzinach uzupełniające się.
Proporcje pomiędzy wyznawcami poszczególnych religii i przedstawicielami grup narodowych były bardzo różne, obok miast zdominowanych przez chrześcijan funkcjonowały miasteczka z żydowską większością mieszkańców. Kościoły katolickie i ewangelickie, cerkwie oraz synagogi były centrami wspólnot religijnych i jednocześnie najwartościowszymi obiektami architektury w wielu ośrodkach miejskich.