„Symbole religijne w biznesie”


TYP
spotkanie
DATA
19.03.2019 r.
GODZINA
18:00

spotkanie i dyskusja moderowana

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Symbolika dotyczy wielu sfer naszego życia. Choćby religii (gwiazda Dawida, krzyż, półksiężyc), kwestii społecznych (flagi krajów, symbol dolara), biznesu. Spotkanie w Muzeum Żydów Mazowieckich ma pokazać znaczenie i siłę symboliki religijnej w biznesie, skutki jej stosowania, wpływ na nabywców i możliwości, jakie stwarza.

Spotkanie oprowadzi dr Adam Anczyk: psycholog religii, religioznawca, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości Akademii Ignatianum w Krakowie. Udział w nim wezmą m.in.: naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Mohamed Adham Abd El Aal – przedstawiciel Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego RP, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

W pierwszej części wydarzenia zaprezentowane będzie zagadnienie funkcjonowania symboli religijnych w różnych obszarach biznesu, ich znaczenia i rzeczywistego wpływu na biznes. Część ta będzie miała charakter wykładu, prezentacji. Słuchacze pozyskają niezbędną wiedzę dla prowadzenia rozmowy w drugiej części – moderowanego spotkania z przedstawicielami trzech dużych religii: judaistycznej, muzułmańskiej i katolickiej. Zaproszeni goście będą odpowiadali na pytania moderatora, biorąc jednocześnie udział w dyskusji z publicznością. Pozwoli to na bezpośrednią interakcję wszystkich uczestników.

Spotkanie zorganizowane jest we współpracy z Wydziałem Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica i Fundacją IRSE – Instytutem Równowagi Społeczno-Ekonomicznej.