VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Polskie art déco.


TYP
Sesja Naukowa
DATA
25.11.2019 r.
GODZINA
10:00

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


25, poniedziałek
godz. 10 – VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Polskie art déco. Metal i metaloplastyka. 
Miejsce: Muzeum Żydów Mazowieckich, ul. Kwiatka 7,tel. 24 364 86 96). Wstęp wolny.


Problematyka tegorocznej sesji koncentruje się wokół użycia metalu i metaloplastyki art déco w architekturze, wnętrzach, meblarstwie i rzemiośle artystycznym. Efekty swoich badań naukowych przedstawi kilkanaście osób z całego kraju, reprezentujących środowiska akademickie, muzea oraz instytucje naukowe. Sesja Polskie art déco organizowana jest przez Muzeum Mazowieckie w Płocku cyklicznie od 2006. Odbywająca się co dwa lata konferencja jest okazją do spotkań naukowców, muzealników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, a także pasjonatów – kolekcjonerów i antykwariuszy oraz wszystkich zainteresowanych, dając niepowtarzalną możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Patronat merytoryczny nad tegorocznym spotkaniem objęli inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz.

 

PROGRAM


10:00Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Powitanie gości
Obrady I części prowadzi prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski


10:15Monika Paś, Muzeum Narodowe w Krakowie
Metalowy detal architektoniczny w stylu art déco w tzw. Małym Berlinie w Krakowie


10:40Katarzyna Wodarska-Ogidel, Muzeum Teatralne w Warszawie
Metaloplastyka w stylu art déco we wnętrzach warszawskich teatrów


11:05Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki PAN
Janusz Nowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jan Kajzer, nieznany współtwórca polskiego art déco


11:30przerwa kawowa
Obrady II części prowadzi prof. dr hab. Anna Sieradzka


11:45Joanna Wojciechowska-Kucięba, Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddz. Lublin
Okucia meblowe w polskich meblach art déco


12:10Aleksandra Woźniak-Adamska, Muzeum Mazowieckie w Płocku
Metalowe rurki, słupy i pręty. Forma przemysłowa jako nowy element konstrukcyjny
i dekoracyjny w polskim meblarstwie doby międzywojnia


12:35Anna Feliks, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Metalowe meble plenerowe w dwudziestoleciu międzywojennym. Tradycja,
a nie nowoczesność


12:50przerwa obiadowa
Obrady III części prowadzi prof. dr hab. Ewa Letkiewicz


14:00Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN
Projekty biżuterii art déco krakowskiego jubilera Karola Czaplickiego –-
kilka słów o korzyściach z grzebania w śmieciach


14:25Agnieszka Kasprzak, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Nagroda sportowa z rąk Julii Keilowej


14:50Ireneusz Matera, kolekcjoner
Rozwój polskiego przemysłu oświetleniowego w okresie międzywojennym


15:15przerwa kawowa
Obrady IV części prowadzi dr Anna Kostrzyńska-Miłosz


15:25Łukasz Grzejszczak, Politechnika Łódzka
Na łódzkich stołach. Sztućce i galanteria stołowa okresu art déco


15:50Joanna Paprocka-Gajek, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Platery art déco na polskim rynku antykwarycznym


16:15Marek Sosenko, kolekcjoner i antykwariusz
Srebra i platery ze zbiorów Fundacji Rodziny Sosenków


16:30dyskusja i podsumowanie sesji.