Promocja 12. numeru półrocznika "Nasze Korzenie"


TYP
Promocja wydawnictwa
DATA
30 stycznia 2018 r.
GODZINA
17.00

Promocja 12. numeru półrocznika popularnonaukowego "Nasze Korzenie"

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


30 stycznia 2018 r. zapraszamy na promocję 12. numeru półrocznika popularnonaukowego "Nasze Korzenie".

W półroczniku „Nasze Korzenie” staramy się opisywać to wszystko, co w historii, przyrodzie i kulturze naszej małej ojczyzny zasługuje na uwagę i naszą wdzięczną pamięć. Prezentujemy miejsca, ludzi i zdarzenia z perspektywy obiektywnego, ale i zatroskanego o wspólne dobro, obserwatora. Nie inaczej jest w niniejszym, dwunastym już, numerze pisma. Składa się nań 15 zróżnicowanych tematycznie artykułów, kącik poezji i stałe rubryki (przegląd dawnej prasy płockiej, krzyżówka, fotozagadka).

Problematyce przyrodniczej jest poświęcony artykuł Aleksandry Cygańskiej. Autorka omawia w nim zaskakująco liczne okazy fauny i flory obecne na suchej i jałowej na pierwszy rzut oka płockiej plaży nad Wisłą. Aż dwa teksty prezentują zabytki krzemienne z epoki kamienia. Jerzy i Sławomir Nawroccy opisują narzędzia wyorane na polu we wsi Stara Maryśka w gminie Strzegowo, które w odległą przeszłość cofają początki osadnictwa w tym rejonie. Zbigniew Miecznikowski omawia dwa ciekawe zabytki z krzemienia wołyńskiego (siekierę i sztylet?) znajdujące się w zbiorach Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie. Archeologia gości także w erudycyjnym artykule dr. Macieja Trzecieckiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Autor rozważa w nim zagadnienie przydatności znalezisk ceramiki naczyniowej do badań nad pochodzeniem mieszkańców wczesnośredniowiecznego Płocka. Późnośredniowiecznej historii naszego regionu dotyczy szkic Janusza Bielickiego o żołnierzach zaciężnych z ziem płockiej i dobrzyńskiej z drugiej połowy XV wieku.

Kilka artykułów poświęcono sprawom, które można objąć wspólną nazwą „ludzkie losy”. Tomasz Kordala przedstawia postać zapomnianego generała Wojska Polskiego z czasów Królestwa Kongresowego, Piotra Bontemps. Elżbieta Leszczyńska przypomina nietuzinkową postać swego wuja, bohaterskiego żołnierza i błyskotliwego wynalazcy, Tadeusza Budzicha. Zbigniew J. Tyszka i Magdalena Bilska-Ciećwierz prezentują losy rodzin Miszewskich i Maciejowskich. W tym nurcie można też umieścić tekst Janusza Bielickiego o pierwszych dobrzyńskich strażakach, a także artykuł Jerzego Załęskiego o pielęgnującym pamięć o Żołnierzach Wyklętych Stowarzyszeniu Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Dwa opracowania dotyczą architektury Płocka i regionu. Barbara Rydzewska przedstawia historię kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej 8, która obecnie mieści stałą ekspozycję sztuki secesyjnej Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O Hilarym Szpilowskim i jego wkładzie w dzieło powstania kilku kościołów w ziemi gostynińskiej pisze Przemysław Nowogórski.

Całość opracowań bieżącego numeru uzupełniają artykuły dr. Grzegorza Gołębiewskiego o katastrofalnej powodzi w Płocku i powiecie płockim w marcu 1924 roku oraz Marii Weroniki Kmoch o zabytkach etnograficznych z Kurpiowszczyzny w zbiorach Muzeum Mazowieckiego.

Tomasz Kordala