Konfrontacje Historyczne „Czy istniała Wielka Lechia?”


TYP
Spotkanie
DATA
12 grudnia 2017
GODZINA
16.30

Konfrontacje Historyczne „Czy istniała Wielka Lechia?”

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Grudniowe Konfrontacje Historyczne poświęcone będą Wielkiej Lechii, mitycznemu słowiańskiemu państwu, które zdaniem jego zwolenników miało istnieć na długo przed pojawieniem się dynastii Piastów. Hipotezy dotyczące imperium lechickiego choć oparte na nieprofesjonalnym warsztacie naukowym, oraz na źródłach historycznych uważanych powszechnie za niewiarygodne zyskują coraz większą liczbę odbiorców. Dlaczego więc pomimo braku poważnych podstaw naukowych mit Wielkiej Lechii uważany jest za prawdziwy i traktowany przez niektórych jako swoisty rodzaj ideologii? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć dr hab. Paweł Żmudzki i mgr Roman Żuchowicz z Instytutu Historycznego UW. 

Dr hab. Paweł Żmudzki - historyk mediewista, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniach porównawczych średniowiecznych kronik, autor książki: "Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi", współredaktor i współautor książki: "Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu", niedługo w Studiach Źródłoznawczych ukaże się jego artykuł: "Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. I, rozdz. 7)". 

Mgr Roman Żuchowicz - historyk, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszaqwskiego. Specjalizuje się w historii starożytnej m.in. późnoantyczną religijnością i historią badań nad początkami chrześcijaństwa. Jako dziennikarz współpracował m. in. z Gazetą Wyborczą, Newsweekiem i miesięcznikiem Focus Historia. Pisuje teksty popularnonaukowe oraz reportaże dotyczące bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zajmuje się również teoriami pseudonaukowymi, obecnie przygotowuje książkę dotyczącą mitu Wielkiej Lechii.