XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego - dzień I


TYP
Konferencja
DATA
18 czerwca 2018
GODZINA
10.00

XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


W dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w Wyszogrodzie i w Płocku odbędzie się ogólnopolska XIV Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, organizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie kilka miesięcy po zakończeniu Roku Rzeki Wisły. Tematem przewodnim będzie więc „Rok Rzeki Wisły 2017 w polskim muzealnictwie. Doświadczenia i podsumowanie”. Zamiarem organizatorów jest, aby konferencja stała się okazją do zaprezentowania i podsumowania wydarzeń (wystaw, działań edukacyjnych, publikacji itp.) realizowanych przez muzea w ramach Roku Rzeki Wisły, a także – próbą odpowiedzi na pytania, jak wydarzenia Roku Rzeki Wisły wpłynęły na zmianę świadomości społecznej w naszym kraju oraz jakie wnioski płyną z dotychczasowej współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi kultywującymi pamięć i wiedzę o rzecznym dziedzictwie. Organizatorzy pragną również, by konferencja była nie tylko okazją do spotkania środowiskowego, wymiany informacji i doświadczeń, ale również do poznania przez muzealników specjalizujących się w tematyce rzecznej lokalnej rzeczywistości oraz warunków działania i dorobku zarówno nowego oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku jakim jest Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie (pierwszy dzień konferencji), jak i Muzeum Mazowieckiego (drugi dzień konferencji).

I DZIEŃ KONFERENCJI, 18 CZERWCA 2018 R. 

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Wyszogród, Rynek 1 

9.15 - Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 - Rozpoczęcie konferencji, powitania 

10.00 - 12.30 SESJA I: WYSZOGRÓD I PŁOCK 

1) 10.00 - 10.20 Robert Jankowski, Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 r., Fundacja Rok Rzeki Wisły, referat „Rok Rzeki Wisły – jak się zaczęło i jak przebiegało pospolite ruszenie serc nad Wisłą?” 

2) 10.20 - 10.40 Leonard Sobieraj, Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, referat „Muzeum Mazowieckie w Płocku – historia i dzień dzisiejszy” 

3) 10.40 - 11.00 Zdzisław Leszczyński, Kierownik Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, referat „Muzeum w Wyszogrodzie” 

4) 11.00 - 11.20 Magdalena Lica-Kaczan, Grzegorz Piaskowski, Muzeum Mazowieckie w Płocku, referat „Skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” 

5) 11.20 - 11.40 Dr inż. Marek Mistewicz, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, referat „Siedem rozwiązań konstrukcyjnych mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1915-1999” 

6) 11.40 - 12.00 Wanda Gołębiewska, Płock, referat „Wisła – rzeka mojego życia”  

12.00 - 12.30 - Dyskusja 

12.30    -13.00 - Przerwa kawowa  

13.00 - 15.10 SESJA II: MAZOWSZE I WISŁA 

7) 13.00 - 13.20 Doc. dr hab. Marek Dulinicz Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, referat„Znaczenie Wisły we wczesnym średniowieczu (na przykładzie jej środkowego biegu)”, referent Tomasz Kordala, zastępca dyrektora MMP ds. naukowych 

8) 13.20 - 13.40 Dr Jarosław Ościłowski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, referat„Przemiany sieci rzecznej na Mazowszu od średniowiecza do XX wieku” 

9) 13.40 - 13.50 Adam Czarnecki, Wiceprezes Zarządu ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., komunikat „Aktualny stan rybactwa śródlądowego na Wiśle Środkowej” 

10) 13.50 - 14.00 Wiesław Seidler, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski Szczecin, komunikat „Flis Roku Wisły 2017 - z Ulanowa do Warszawy i Gdańska” 

11) 14.00 - 14.20 Marcin Chodorowski, Prezes Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”, referat “Vistuliada” 

12) 14.20 - 14.40 Ewa Ciepielewska, Królewski Flis na Wiśle, Flow/Przypływ, referat, „Nowa perspektywa. Podróżowanie Wisłą na drewnianej łodzi jako połączenie tradycji i sztuki współczesnej” 

13) 14.40 - 14.55  Mariusz Olbromski, Dyrektor Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawiskach, referat, „Wisła w poezji polskiej / Prezentacja książki "Józef Conrad-Korzeniowski marynarz z Kresów"  

14.55 - 15.10 Dyskusja 

15.10 - 16.30 Przerwa obiadowa  

16.30 - 18.30 SESJA III: WISŁA W MUZEACH 

13) 16.30 - 16.40 Jadwiga Klim, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, komunikat „Muzea Szlaku Wisły – projekt realizowany w ramach Roku Rzeki Wisły 2017” 

14) 16.40 - 17.00 Bartosz Czader, Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, referat „Działania edukacyjne propagujące wiedzę o rodzimej przyrodzie, prowadzone przez Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i miejscową społecznością” 

15) 17.00 - 17.20 Joanna Szkuat, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Przyrodniczy, referat „Rok Rzeki Wisły impulsem do nowych działań oraz aktywizacji lokalnego środowiska na przykładzie Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” 

16) 17.20 - 17.30 Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, komunikat „Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie – odpowiedzialność muzeum za krajobraz kulturowy” 

17) 17.30 - 17.40 Dorota Pogodzińska, Muzeum Regionalne w Kozienicach, komunikat „W wiślanej sieci. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego” 

18) 17.40 - 18.00 Anna Maślak i Jarosław Pawlikowski, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, referat „Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Dziedzictwo olenderskie w Dolinie Dolnej Wisły” 

19) 18.00 - 18.10 Ewa Otremba, Akademia Morska w Gdyni, Maria Pięczykowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, komunikat „Kajakiem do Gdańska – początek morskiej przygody”  

18.10 - 18.30 Dyskusja 

18.30  Zamknięcie sesji