XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego - dzień II


TYP
Konferencja
DATA
19 czerwca 2018
GODZINA
11.30

XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


W dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w Wyszogrodzie i w Płocku odbędzie się ogólnopolska XIV Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, organizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie kilka miesięcy po zakończeniu Roku Rzeki Wisły. Tematem przewodnim będzie więc „Rok Rzeki Wisły 2017 w polskim muzealnictwie. Doświadczenia i podsumowanie”. Zamiarem organizatorów jest, aby konferencja stała się okazją do zaprezentowania i podsumowania wydarzeń (wystaw, działań edukacyjnych, publikacji itp.) realizowanych przez muzea w ramach Roku Rzeki Wisły, a także – próbą odpowiedzi na pytania, jak wydarzenia Roku Rzeki Wisły wpłynęły na zmianę świadomości społecznej w naszym kraju oraz jakie wnioski płyną z dotychczasowej współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi kultywującymi pamięć i wiedzę o rzecznym dziedzictwie. Organizatorzy pragną również, by konferencja była nie tylko okazją do spotkania środowiskowego, wymiany informacji i doświadczeń, ale również do poznania przez muzealników specjalizujących się w tematyce rzecznej lokalnej rzeczywistości oraz warunków działania i dorobku zarówno nowego oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku jakim jest Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie (pierwszy dzień konferencji), jak i Muzeum Mazowieckiego (drugi dzień konferencji).

II DZIEŃ KONFERENCJI, 19 CZERWCA 2018 R. 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock, ul. Tumska 8 

11.30 - 13.30 SESJA IV: DORZECZE WISŁY I ODRA 

20) 11.30 - 11.40 Maria Weronika Kmoch, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, komunikat „Regulacja rzeki Orzyc na terenie pow. przasnyskiego w okresie międzywojennym” 

21) 11.40 - 11.50 Dr Wiesław Skrobot, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum/Słubice, UAM Poznań/EU Viadrina Frankfurt(Oder), komunikat „Między Gizelą i Poburzanką – przyczynek do dziejów i kultury mało znanego fragmentu dorzecza Wisły” 

22) 11.50 - 12.10 Liliana Koszałka, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta, referat „Z nurtem Wisły na oceany” 

23) 12.10 - 12.30 Dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, referat „Odrzańska Odyseja” 

24) 12.30 - 12.50 Mariusz Gaj, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, referat „Rewaloryzacja zabytkowych jednostek pływających na przykładzie holownika parowego „Nadbor” i barki „Irena” 

25) 12.50 - 13.10 Dr Piotr Maliński, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Wojciech Filipowiak, Pracownia Archeologiczna w Wolinie przy Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dr Przemysław Krajewski, Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, referat „Szczątki szkutki warciańskiej na brzegu Domiąży? Wyniki badań wraku z Kamienisk” 

13.10 - 13.30  Dyskusja 

13.30 - 14.00  Przerwa kawowa 

14.00 - 16.00 SESJA V: MUZEALNICTWO MORSKIE 

26) 14.00 - 14.20 Aleksander Ostasz, Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, referat „Wraki Kołobrzegu” – projekt badawczy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu” 

27) 14.20 – 14.30 Dr Tomasz Bednarz, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, komunikat „Badania archeologiczne XVII-wiecznego wraka F53.30 „Szklany” z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D” 

28) 14.30 - 14.40 Dr Robert Domżał, Dział Historii Budownictwa Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, komunikat „Koncepcja nowej wystawy stałej na statku-muzeum „Sołdek” 

29) 14.40 – 14.50  Dr Tomasz Budzan, Oddział Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, komunikat „Wstępna koncepcja wizualna wyposażenia Centrum Nauki w Szczecinie” 

30) 14.50 - 15.10 Andrzej Kotecki, Mauzoleum Walki i Męczeństwa Al. Szucha 25, Filia Muzeum Niepodległości w Warszawie, referat „Motywy marynistyczne w telegramach patriotycznych ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie” 

31) 15.10 - 15.30 Jędrzej Szerle, Pomorski Związek Żeglarski, referat „Działalność historyczna Pomorskiego Związku Żeglarskiego” 

32) 15.30 - 15.40 Andrzej Truszkowski, Dział Historii Budownictwa Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, komunikat „Zygmunt Choreń – konstruktor statków żaglowych”  

15.40-16.00 Dyskusja i podsumowanie obrad XIV KPMMiR 

16.00 Zamknięcie obrad