„Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofią” – wystawa fotografii prof. Artura Krajewskiego


TYP
Wystawa
DATA
8 listopada 2017
GODZINA
17.00

„Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofią” – wystawa fotografii prof. Artura Krajewskiego

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Wystawa o tytule „Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofią” przedstawia akty artystyczne z tekstami inspirowanymi Sokratesem, Arystotelesem, Arturem Shopenhauerem, Karolem Marksem, Georgem Wilhelmem, Friedrichem Hegelem i Davidem Humem. To swoista filozoficzna pigułka teorii i sztuki w jednym. Cykl składa się z 24 fotografii oraz 6 plansz tekstowych. Ekspozycję uzupełnia oryginalny katalog, zaprezentowany w formie gazetowej. Autorem prac jest prof. Artur Krajewski – twórca interdyscyplinarny, malarz, rysownik, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki. W swoim dorobku artystycznym ma ponad sto wystaw indywidualnych. Jest też poetą, eseistą, muzykiem, twórcą parateatralnych przedstawień, happeningów i festiwali, m.in. IX edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd w jego rodzinnym Żyrardowie. Tutuł wystawy owiany jest nutą tajemnicy, bo tak naprawdę nie chodzi tu o fotografię, o jej poprawność, czy występowanie w kanonach i zasadach. Tu liczy się język obrazu i wypowiadanie tego, czego nie da się wypowiedzieć werbalnie. Autor „dorabia filozofię”, bo to, do czego nie da się „dorobić filozofii”, nie jest brane poważnie, staje się zwykłym ćwiczeniem. Prawdziwe dzieło musi mieć w sobie ideologię, filozofię i trochę naukowej wiedzy tajemnej.   

Wystawa „Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofią” – wystawa fotografii prof. Artura Krajewskiego. 

8 listopada 2017 r., godz. 17.00 (wernisaż wystawy) 

Wystawa czynna do 30 listopada 2017 r. 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8