Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo


TYP
wykład
DATA
23.01.2019
GODZINA
17:00

WYKŁAD

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Wykład „Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo” dr. Bartosza Borysa.

23 stycznia 2019 r., godz. 17

Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7.

www.muzeumplock.eu

Emanuel Ringelblum był historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem, działaczem społecznym, członkiem partii Poalej Syjon-Lewica.

Podczas II wojny światowej, po utworzeniu przez Niemców getta w Warszawie, zorganizował grupę konspiracyjną Oneg Szabat. W trudnych warunkach prowadziła ona pracę naukowo-badawczą, zbierając i tworząc materiały dokumentujące los Żydów polskich pod okupacją niemiecką. Stworzona przez tę grupę kolekcja dokumentów znana jest jako Podziemne Archiwum Getta Warszawy. To jedno z najważniejszych źródeł do badań nad historią Zagłady, unikatowy zbiór tworzony przez jej świadków i ofiary.

Opowie o tym dr Bartosz Borys: historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik działu edukacji w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Wśród jego zainteresowań są m.in. historia getta warszawskiego, dzieje sportu żydowskiego w Polsce międzywojennej, historia powojennych migracji ludności na ziemiach polskich.