Album kresowe


TYP
Wystawa
DATA
15 grudnia 2016
GODZINA
17.00

Album kresowe. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


15 grudnia 2016 r. o godzinie 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy "Album kresowe. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku".

Wystawa jest wyprawą do miejsc odległych, oddalonych o setki kilometrów, oddzielonych granicami państw, choć zarazem bliskich w czasach nieograniczonych możliwości podróżowania. Jest wędrówką do miejsc zapomnianych, choć wciąż ich nazwy, widoki, opisy odczytujemy w lekturach, odnajdujemy na obrazach, czy poznajemy na lekcjach historii. Jest wreszcie podróżą do miejsc, których nie ma, które zmieniły się nie do poznania ponieważ wyburzono pałac lub świątynię, bo na rozległych niegdyś polach rozprzestrzeniła się wielkomiejska zabudowa, choć jednak zostały ocalone, zatrzymane raz na zawsze dłońmi rysowników i sztycharzy. Poprzez widoki wiosek i miast gdzie kościół sąsiadował z cerkwią i synagogą chcemy przypomnieć bogactwo kulturowe dawnych Kresów rozpiętych między mistycznym Wschodem a racjonalistycznym Zachodem, przywołać czas współistnienia w jednym kraju różnych tradycji, języków i narodów.

Wystawa prezentuje mało znane zbiory grafiki, głównie XIX-wiecznej, choć odnajdziemy tu zarówno starsze ryciny, jak i tworzone już w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Wiele z prac niezwykle rzadko opuszcza pomieszczenia magazynów, a część prezentowana jest po raz pierwszy szerokiej publiczności.

Ponieważ otwarcie wystawy przypada w okresie przedświątecznym dodatkowym akcentem wernisażu będzie opowieść o obchodach Wigilii i świąt Bożego Narodzenia na Kresach Wschodnich.

Podczas wernisażu kolędy i pastorałki zaprezentuje Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Wystawa czynna do 26 lutego 2017 r.