"CZERWONYM TRAMWAJEM DO PRZYSTANKU NIEPODLEGŁOŚĆ"


TYP
Wystawa
DATA
3-27 września 2018 r.
GODZINA

Wystawa Piotra Wdowiaka

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Czerwonym tramwajem do przystanku niepodległość", wystawa planszowa Piotra Wdowiaka.

Data: 3.09-27.09. 2018 r.

Miejsce: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8

 

Wystawa „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość” wpisuje się w obchody stulecia niepodległości Polski. Została poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, prezentując jego życie w kontekście walki o przywrócenie i umocnienie polskiej państwowości. Prócz postaci Komendanta zaprezentowano również postacie innych działaczy niepodległościowych. Wystawa posiada walor edukacyjny, a patronat nad nią objęli: Senat RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Konsultacja merytoryczna - dr Janusz Kłapeć, UMCS w Lublinie. Autor plansz - Piotr Wdowiak w latach 2008-2012 był konsulem, a następnie I sekretarzem w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Jest autorem kilku publikacji o dawnych Kresach.