Informacje dla niepełnosprawnych

W Muzeum Mazowieckim w Płocku, (dotyczy głównej siedziby muzeum przy ul Tumskiej 8) nie ma barier architektonicznych (tzw. progów) dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy wózków inwalidzkich).

Na każde piętro jak i poniżej parteru budynku przy Tumskiej 8, gdzie znajdują się toalety również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, można wjechać windą, która jest dodatkowo oznaczona odpowiednią naklejką.