Galeria wielkich płocczan

Galeria wielkich płocczan. Stwórzmy ją razem!

 W 2021 roku będziemy obchodzić jubileusz 200-lecia założenia Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Z tej okazji planowane jest otwarcie nowych wystaw muzealnych w gmachu przy ul. Kolegialnej 6. Jedną z nich będzie galeria wielkich płocczan - miejsce, gdzie będą prezentowane postaci ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Płocka, rozsławili miasto w kraju i zagranicą oraz tych, którzy wyrośli na Mazowszu płockim, rozpoczęli tu swą edukację i stąd poszli w świat rozwijać talenty, tworzyć swe dzieła i kariery... 

I tu rodzi się pytanie: kogo chcieliby na takiej wystawie umieścić współcześni płocczanie? Kto dla dzisiejszych mieszkańców naszego miasta jest wart tytułu wielkiego płocczanina? 

Mamy dla Was propozycję - zgłaszajcie swoje kandydatury! Napiszcie nam o ludziach, którzy - Waszym zdaniem - zasługują na wyeksponowanie na nowej wystawie Muzeum Mazowieckiego. 

Powinny to być osoby, których działalność przypadała na wiek XIX lub XX (od 1793 r. do 1989 r.) i były związane z naszym miastem czy to poprzez fakt urodzenia się tutaj, czy też ukończenia w Płocku szkoły. Można więc zaproponować nazwisko kogoś, kto był tutejszy od zawsze i tego, kto tu przyjechał, ale wrósł w lokalną społeczność i na jej rzecz działał, jak np. prezydent miasta Aleksander Maciesza. Mogą to być wielcy budowniczowie miasta (jak np. Florian Kobyliński) czy bohaterowie walk o niepodległość (np. rodzeństwo Halina, Jan i Tadeusz Grabscy). Warto zwrócić uwagę na twórców płockiego przemysłu (Izydor Sarna, Stanisław Górnicki...), ale także ludzi nauki (Marcin Kacprzak, Edward Flatau, Ludwik Krzywicki). A może bohaterów należy szukać w sferze ducha (mateczka Maria Franciszka Kozłowska, siostra Faustyna Kowalska)? Możemy więc wybierać wśród  artystów (Mira Ziemińska-Sygietyńska) i poetów (Władysław Broniewski), pisarzy (Stefan Themerson) i  malarzy (Aleksy Kiriuszyn), polityków (Tadeusz Mazowiecki) i społeczników (Wacław Milke)... Ludzi, którzy z Płockiem związali swe życie lub tych, którzy byli tu tylko przez chwilę.

“Wybory” wielkich płocczan organizują wspólne Muzeum Mazowieckie w Płocku, Urząd Miasta Płock, “Gazeta Wyborcza Płock”, “Tygodnik Płocki”, Portal Płock oraz radio Płock FM.

Kandydatury można nadsyłać drogą mailową na adres historia@muzeumplock.eu. Każde zgłoszenie powinno zawierać nazwisko kandydata (lub kandydatów) oraz uzasadnienie nie dłuższe niż tysiąc znaków.  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja.

Autorzy trzech najcelniejszych uzasadnień otrzymają nagrody – kupony do Empiku o wartości 200 zł oraz zaproszenia na otwarcie wystawy poświęconej wielkim płocczanom. Urząd Miasta Płock nagrodzi owe trzy osoby upominkami.

Autorów najlepszych uzasadnień wyłoni kapituła złożona z przedstawicieli organizatorów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ostatnich dniach maja. Wtedy także ogłosimy wyniki głosowania (warto jednak pamiętać, że wybory wielkich płocczan mogą, ale nie muszą przełożyć się na ostateczny kształt wystawy).

Do zgłaszania kandydatur zapraszamy wszystkich - dorosłych, młodzież i dzieci, miłośników płockiej historii i tych, którzy dopiero chcą zgłębić jej tajniki. 

Każde zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku na potrzeby akcji “Galeria Wielkich Płocczan”. 

 

Nota informacyjna w sprawie danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) podajemy komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników akcji „Galeria wielkich płocczan”.

1.      KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury RIK/13/99. We wszelkich sprawach można się z nami kontaktować pod adresem sekretariat@muzeumplock.eu.

2.      DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest organizacja i przeprowadzenie akcji pod nazwą „Galeria wielkich płocczan. Stwórzmy ją razem”. Podstawą przetwarzania Twoich danych (przez co w naszym przypadku należy rozumieć czasowe przechowywanie) jest zgłoszenie udziału w akcji wraz z dołączoną do niego zgodą.

3.       CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? Są one niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu (w razie wygrania nagrody).

4.      KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Dane nie będą nikomu spoza organizatorów akcji.

5.      JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE? Dane będą przechowywane do miesiąca po zakończeniu akcji i ogłoszeniu wyników głosowania (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych zastrzeżeń). Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

6.      JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Powrót