Otwarcie wystawy "Z narażeniem życia - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady"

Otwarcie wystawy "Z narażeniem życia - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady" przygotowanej przez stołeczne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w partnerstwie z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, powstałej na podstawie zasobów muzealnego projektu "Polscy Sprawiedliwi - przywracanie pamięci".

Podczas otwarcia dyrektor Polin Dariusz Stola oraz dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj podpisali umowę o współpracy między instytucjami.

Wystawa planszowa, prezentuje historie Polaków niosących pomoc prześladowanym Żydom - ryzykujących przy tym życie swoje i swoich najbliższych. Przypomnijmy: w Polsce okupowanej przez Niemców za taką pomoc groziła kara śmierci. Twórcy ekspozycji podkreślają, że losy ratujących i ratowanych ukazane są na niej w kontekście historycznym okupowanej Polski. Objaśnione zostają okoliczności, skala udzielanej pomocy, motywacje kierujące ratującymi.

W Muzeum Żydów Mazowieckich będzie ją można oglądać do 20 listopada br.