EDD i cztery spotkania

 Zbliżające się dwa weekendy września (12 i 13. 09 oraz 19 i 20. 09) upłyną nam pod znakiem Europejskich Dni Dziedzictwa i czterech interesujących wydarzeń organizowanych w ich ramach.

EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Z czasem EDD stały się największym w Europie projektem społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze świętem zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W tym roku temat EDD brzmi „Moja droga”. Nawiązuje on do drogi przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość.

W MMP i jego oddziałach organizujemy w ramach EDD cztery wydarzenia:

 

Wielka Wojna w malarstwie. Narracje i języki

Wykład Agnieszki Kaniewskiej-Płocieniak

12 września, godz. 17

Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8

Gdy na frontach I wojny światowej trwają zacięte walki o przetrwanie, w sztuce dochodzi do przełomów, które na zawsze zmienią jej oblicze. W Petersburgu Kazimierz Malewicz pokazuje „Czarny kwadrat na białym tle”, a w odległym Nowym Jorku Marcel Duchamp wystawia zwykły pisuar jako obiekt artystyczny. Czasy I wojny to w sztuce narodziny awangardy.
Wojna i awangarda wzajemnie na siebie oddziałują. Z jednej strony nowe sposoby wypowiedzi artystycznej wpływają na przedstawianie wojny w malarstwie, z drugiej – sama wojna (jej sens lub bezsens, w zależności od przyjętej optyki) ukształtuje postawy i drogi artystyczne samych twórców.
Nasza prelekcja nawiąże do tychże wzajemnych oddziaływań. Przywoła przykłady malarstwa europejskiego powstałe w czasie wojny i podejmujące zagadnienia wojenne oraz przykłady polskiego malarstwa, oddające nastroje czasu. Część „polska” prezentacji poszerzona zostanie o wątek wojny polsko – bolszewickiej i nawiązywać będzie do wystawy czasowej „1920. Malarstwo. Fotografia”, którą  w tym momencie można oglądać w muzeum.

 

Powstańcy, awanturnicy, dyplomaci - zwiedzanie wystawy dalekowschodniej

Wykład Grzegorza Piaskowskiego

13 września, godz. 16

Spichlerz, ul. Kazimierza Wielkiego 11 b

Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, jak to się stało, że Muzeum Mazowieckie w Płocku prezentuje w Spichlerzu wystawę stałą „Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”? Skąd w jego zbiorach znalazły się ikony światowej sztuki i unikaty na skalę europejską?

 Otóż wystawa składa się w stu procentach ze zbiorów muzeum. W zdecydowanej większości pochodzą one z darów serca osób, które chciały je udostępnić ogółowi społeczeństwa. Często był to patriotyczny odruch związany z odzyskiwaniem przez nasz kraj niepodległości.

Dalekowschodnia wystawa to także niezwykłe życiorysy darczyńców – powstańców, awanturników, dyplomatów. Właśnie te życiorysy będą przewodnim motywem zwiedzania prowadzonego przez autora wystawy, Grzegorza Piaskowskiego – kierownika działu etnografii MMP.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr 24 262 48 69.

 

Promocja książki pt. "Reszta ciała" i spotkanie z autorem Rafałem Kowalskim

19 września, godz. 17

Muzeum Żydów Mazowieckich

Płock, ul. Kwiatka 9

Najnowsza książka Rafała Kowalskiego opowiada o dziadkach, dzieciach i wnukach. Łączy ich Płock i Polska, pochodzenie żydowskie, pamięć i tęsknota.

To książka również o tych, którzy w większości mieszkają w Płocku i dbają o pamięć żydowską w tym mieście.

Autor  jest zastępcą kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, płocczaninem, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk humanistycznych UW w zakresie nauk o polityce. Także badaczem relacji polsko-żydowskich, dziejów i kultury narodu żydowskiego oraz państwa Izrael.

 

 

Od gratów do unikatów. O wędrówkach i metamorfozach przedmiotów.

Wykład Magdaleny Licy-Kaczan

20 września, godz. 15

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

W eksploracji strychu pod kątem typowania przedmiotów do zbiorów muzealnych, towarzyszy etnografowi mała Karolinka. Jest pomocna, ma dodatkową latarkę i zna doskonale topografię strychu w swojej chacie. Dopytuje o miejsce pracy etnografa. Kiedy dowiaduje się, że to muzeum, szybko określa jego specyfikę : „Aaaa, już rozumiem! w MUZEUM GRATÓW”.

Co decyduje o tym, że grat staje się unikatem? Nośnikiem jakich treści mogą być cenne pamiątki po przodkach? W jaki sposób stają się one elementami tożsamości lokalnej, regionalnej, czy narodowej? Jaką drogę musi przebyć przedmiot, by znaleźć się na inwentarzu muzealiów? Jakie tajemnice mogą zostać odkryte w czasie prac konserwatorskich? Dlaczego wieka skrzyń od środka bywają czasami bardziej interesujące od pokrywających je malatur? Jak w praktyce muzealnej realizują się słowa antropologa Claude Levi-Straussa: „Nie chodzi wyłącznie o gromadzenie przedmiotów, lecz przede wszystkim o zrozumienie ludzi (…)”?

 Na te i na wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas interaktywnego wykładu połączonego ze zwiedzaniem ekspozycji i uważniejszym przyglądaniem się wybranym muzealiom. Spotkanie poprowadzi Magdalena Lica-Kaczan, etnograf, kustosz, autorka stałej wystawy etnograficznej w Muzeum Mazowieckim w Płocku „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz współautorka Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.Powrót