DLA SZKÓŁ

Szanowni nauczyciele i wychowawcy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny informator edukacyjny Muzeum Mazowieckiego w Płocku  "Muzeum szkole",  zachęcając  do  współpracy  wszystkich,  a  zwłaszcza  tych,  którzy  z  naszej  oferty  jeszcze  nie  mieli  okazji  skorzystać.  Mogą  Państwo  znaleźć  w  nim  ponad  pięćdziesiąt  tematów  zajęć  muzealnych  –  lekcji  i  warsztatów  –  z  zakresu  sztuki,  kultury,  muzealnictwa,  historii, archeologii i etnografii.

Dla dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej przygotowaliśmy zabawy na  ekspozycji, które stanowią atrakcyjną propozycję wpisującą się w ideę nauki poprzez zabawę.

Uczniów  starszych  klas  szkoły  podstawowej,  gimnazjalistów  i  licealistów  szczególnie  zachęcamy  do  obcowania  z  niezwykłymi  eksponatami  historycznymi  i  archeologicznymi  znajdującymi  się  na  stałej  wystawie  X  wieków  Płocka,  otwartej  w  2010  roku. to  znakomita  okazja, aby podczas lekcji i warsztatów poznać nie tylko dzieje miasta, ale utrwalić najważniejsze  wydarzenia  z  historii  Polski.  Kontakt  z  oryginalnymi  zabytkami  daje  zupełnie  inny  rodzaj  percepcji  aniżeli  styczność  li  tylko  z  samym  przekazem  –  opowieścią  czy  tekstem.  Zajęcia  prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej ekspozycji przeznaczone dla młodszych adeptów  historii  przyjmują  postać  interaktywną,  dla  starszych  prowadzone  są  w  formie  wykładu  połączonego z pogadanką.

Od wielu lat prowadzimy również zajęcia na wystawie poświęconej sztuce secesji, której  charakter jest na tyle uniwersalny i wielowątkowy, że pozwala na wykorzystywanie jej do wielu  działań  edukacyjnych.  Dla  dzieci  są  to  np.  zajęcia  o  dawnych  obyczajach  i  zwyczajach  życia  codziennego. Podczas lekcji prowadzonych dla młodzieży skupiamy się na takich wątkach, jak  styl secesyjny, ornament, malarstwo i rzeźba młodopolska.

Obyczajowość i obrzędowość jest nieodłącznym elementem treści przekazywanych podczas  zajęć w spichlerzu, prowadzonych przez cały rok przez pracowników Działu etnografii. Podobny  charakter mają zajęcia „wyjazdowe”– prowadzone w przedszkolach. te z kolei mogą odbywać  się  od  listopada  do  stycznia.  Obowiązuje  jednak  (tak  zresztą  jak  w  przypadku  wszystkich  pozostałych zajęć) wcześnieja rezerwacja terminu.

W  muzeum  chętnie  witamy  wszystkie  osoby  niepełnosprawne.  Wewnątrz  informatora  znajdą Państwo specjalną ofertę przygotowaną dla tych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w lekcjach i warsztatach oraz odwiedzania naszego muzeum.

Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Oferta edukacyjna dla przedszkoli - dokument w formacie pdf

Oferta edukacyjna dla klas I-III szkoły podstawowej - dokument w formacie pdf

Oferta edukacyjna dla klas IV-VIII szkoły podstawowej - dokument w formacie pdf

Oferta edukacyjna dla szkół ponadpostawowych - dokument w formacie pdf

 

Więcej informacji oraz rezerwacji można dokonać pod numerami: