Przodkowie w podróży

W kartonach na zdjęciu widocznym poniżej znajdują się ludzkie szkielety. Dokładnie 78 zespołów grobowych wydobytych z ziemi podczas pierwszego etapu prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku przy ul. 1 Maja 3/5 (tam, gdzie przez lata funkcjonowała komenda policji i nikt nie podejrzewał nawet, że we wczesnym średniowieczu był tam cmentarz).
8 listopada, w piątkowy ranek, wiekowe kości zapakowane w kartony wyruszyły w podróż z Muzeum Mazowieckiego w Płocku do Łodzi. Tam, w Katedrze Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wszechstronnym badaniom antropologicznym podda je specjalizujący się w tej dziedzinie prof. Wiesław Lorkiewicz. Gdy skończy, będziemy wiedzieć, jaka była płeć przodków płocczan znalezionych na cmentarzu, ile mieli lat, na jakie choroby chorowali (jedna z czaszek nosi np. ślady trepanacji). Badania DNA odpowiedzą nam z kolei, czy pochowani na dawnym cmentarzu był ze sobą spokrewnieni i skąd pochodzili.
Co będzie potem? Gdy wykopaliska dobiegną końca, gdy zakończą się wszystkie badania, Muzeum Mazowieckie w Płocku wyda monografię średniowiecznego cmentarza z ul. 1 Maja, z częścią archeologiczną, autorstwa naszych specjalistów i częścią antropologiczną, autorstwa prof. Wiesława Lorkiewicza. A wstępne sprawozdanie z tegorocznych badań znajdziecie już w 16. numerze „Naszych Korzeni”, półroczniku popularnonaukowym Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Premiera wydawnictwa już w styczniu!Powrót