Są nowe "Nasze Korzenie"!

Drodzy Czytelnicy!

W czasie gdy niniejszy numer „Naszych Korzeni” dociera do rąk Czytelników świat od kilku miesięcy zmaga się z groźnym wirusem Covid-19. Epidemia sroży się też w naszym kraju, komplikując nam życie prywatne oraz utrudniając – na płaszczyźnie państwowej i lokalnej – realizację wielu zadań politycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych. Problemy nie ominęły również Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które zostało zmuszone zamknąć na pewien czas swoje ekspozycje dla zwiedzających i dokonać korekt niektórych działań. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich spowolniło także prace nad 17. numerem „Naszych Korzeni”, który, choć zaopatrzony w datę „grudzień 2019”, światło dzienne ujrzał dopiero w lipcu 2020 r. Rygory sanitarne skłoniły nas do rezygnacji z jego oficjalnej promocji w muzeum. Zdarzyło się to po raz pierwszy od początku wydawania naszego periodyku. Czasowe spowolnienie prac szczęśliwie nie odbiło się negatywnie na objętości i merytorycznej zawartości niniejszego numeru. Jak zwykle znajdą w nim Państwo kilkanaście artykułów z dziedziny przyrody, archeologii i historii.

Bieżący numer otwiera urokliwy szkic Marzeny Malczewskiej o zimorodkach zwyczajnych, obserwowanych przez autorkę nad Brzeźnicą w Płocku. Archeologii dotyczą uwagi Zofii Arcab na temat możliwości poznawczych analizy ludzkich szczątków kostnych pozyskanych z grobów ciałopalnych na cmentarzysku w Bogucinie, w powiecie płońskim.

Pozostałe opracowania można określić jako historyczne, choć obecne w nich wątki odnoszą się zarówno do globalnych procesów dziejowych, jak i osobistych przeżyć bohaterów relacji. Tych pierwszych dotyczą artykuły Agnieszki Teterycz-Puzio o losach mazowieckiej księżniczki Marii, córki księcia Siemowita IV, Przemysława Nowogórskiego o XVIII-wiecznej grafice przedstawiającej mapę prowincji reformackich w Polsce (obecnie w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku), Zbigniewa Grabowskiego o przeszłości i dniu dzisiejszym siedzib ziemiańskich na północnym Mazowszu (piąta część cyklu), dwa artykuły Janusza Bielickiego o walkach z Armią Czerwoną w 1920 r. na Mazowszu. Te ostatnie ściśle wiążą się z przypadającą w roku 2020 setną rocznicą zwycięskiego odparcia najazdu bolszewickiego na Polskę. Do drugiej grupy zaliczyłbym artykuł Grzegorza Gołębiewskiego na temat miejsca płockiego pochówku Waleriana Ostrowskiego z 1863 r., artykuł Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz o Marcelinie Rościszewskiej – człowieku o wielkim sercu i niepospolitym umyśle, drugą część wywiadu z Arie Akstem, poświęconą jego przeżyciom w latach wojny oraz losom powojennym, szkic Pawła Bogdana Gąsiorowskiego o losach Aleksandra Brudzińskiego i jego wzruszających listach do rodziny z 1920 r., teksty Pawła Felczaka i Adama Dariusza Kotkiewicza o blaskach i cieniach działań tzw. żołnierzy wyklętych, szkic nostalgiczny Grzegorza Chabowskiego o starych zegarach, wreszcie relację Wiesławy Kozierskiej z 1937 r. o przelocie samolotem z Warszawy do Płocka.

Nieco inny charakter ma tekst Szymona Zaremby o historii logo Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które przygotowuje się do jubileuszu 200-lecia swego istnienia. W 17. numerze NK znajdą też Państwo stałe rubryki, a więc dokument, fotozagadkę, krzyżówkę oraz prezentację kolejnego stowarzyszenia regionalnego. O Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej pisze Barbara Chlewińska.

Wszystkim Czytelnikom „Naszych Korzeni” życzę przyjemnej lektury i rychłego powrotu do normalności po ustaniu epidemii.

Tomasz Kordala, redaktor naczelny

Najnowszy numer "Naszych korzeni" już do kupienia w muzealnym sklepiku. Do 25 sierpnia włącznie kosztuje 4 zł, po tym dniu - 8 zł.Powrót